Denk je dat een thuisbatterij te duur is? Niet lang meer!

De trend van thuisbatterijen wint aan populariteit, en dat is begrijpelijk. Thuisbatterijen, vaak gekoppeld aan zonnepanelen, zijn een efficiënte manier om het rendement van je zonne-energiesysteem te maximaliseren. Ze stellen je in staat de zelf opgewekte energie optimaal te benutten en te bewaren voor momenten waarop de zon niet schijnt, zoals tijdens piekuren van energieverbruik. Dit gebruik van opgeslagen energie vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en de fluctuerende energietarieven.

Echter, kritische geluiden klinken ook. Mariken Stolk, een expert op het gebied van duurzame energie bij Milieu Centraal, wijst erop dat er wellicht effectievere methoden zijn om zonnestroom te benutten. Op dit moment gebruikt een gemiddeld huishouden met zonnepanelen slechts 30% van de opgewekte stroom direct; de resterende 70% wordt teruggeleverd aan het net. Een thuisbatterij kan deze balans verbeteren door minder afhankelijk te zijn van het terugkopen van stroom. Maar, de hoge aanschafkosten van thuisbatterijen maken het momenteel een uitdaging om deze investering terug te verdienen.

De financiële balans van thuisbatterijen: een analyse van de ROI

De Return on Investment (ROI) van thuisbatterijen is een complexe berekening, beïnvloed door meerdere factoren zoals de aanschafprijs, capaciteit, levensduur, energieprijzen en eventuele subsidies. De prijs van een thuisbatterij, inclusief installatie, varieert doorgaans tussen € 4.000 en € 10.000.

De terugverdientijd van een thuisbatterij hangt nauw samen met het energieverbruik van het huishouden en de capaciteit van de batterij.

Een thuisbatterij kan aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de energierekening door opgeslagen energie te gebruiken op momenten dat de energieprijzen pieken. De ROI is dus sterk afhankelijk van de fluctuerende energieprijzen en de omvang van de batterij. Het is uitdagend om een eenduidig beeld te schetsen van de voordelen van een thuisbatterij, maar een gemiddelde benadering kan inzicht bieden:

Volgens Nibud verbruikt een gemiddeld huishouden ongeveer 2.800 kWh elektriciteit per jaar, wat neerkomt op circa €864. Hoewel je zou verwachten dat dit verbruik toeneemt met trends als elektrisch koken en rijden, zien we juist een afname van 15% over tien jaar, deels dankzij zuinigere apparaten.

Neem als voorbeeld een gemiddelde zonne-installatie van 4 kWp (ongeveer 11 tot 15 panelen) gecombineerd met een 7 kWh thuisbatterij. Hiermee kan je circa 70% van je eigen opgewekte stroom verbruiken, wat betekent dat er weinig energie verloren gaat aan het net.

70% van €864 is een jaarlijkse besparing van €604,80. Uitgaande van een levensduur van tien jaar voor de thuisbatterij, komt dit neer op een totale besparing van €6.048. Bij de aanschaf van een thuisbatterij van €4.000, betekent dit een netto besparing van €2.000, ofwel €200 per jaar.

Met andere woorden, de jaarlijkse kosten van €400 voor een thuisbatterij van €4.000 worden ruimschoots gecompenseerd door de gemiddelde jaarlijkse besparing van €604,80. Dit resulteert in een duidelijk financieel voordeel.

Maar nu de waarheid:

Thuisbatterijen: wegen de kosten op tegen de besparingen?

Het berekenen van de werkelijke besparing door het gebruik van een thuisbatterij vereist een nauwkeurige analyse, vooral wanneer we rekening houden met de reeds bestaande besparingen door zonnepanelen. Zonder thuisbatterij bespaart een huishouden met alleen zonnepanelen gemiddeld al 30%. Deze besparing moeten we dus buiten beschouwing laten bij het berekenen van de extra besparing die een thuisbatterij oplevert. Met een thuisbatterij is de extra besparing gemiddeld 40%.

Als we dit toepassen op een jaarlijkse energierekening van €864, leidt dit tot een extra jaarlijkse besparing van €345,60 door de thuisbatterij. Echter, de kosten van de batterij zelf zijn ongeveer €400 per jaar. Dit suggereert dat de thuisbatterij zonder subsidies mogelijk niet rendabel is.

Thuisbatterijen en subsidies

Gelukkig bestaan er subsidies voor thuisbatterijen. Hoewel er geen landelijke subsidie voor particulieren is, zijn er lokale en regionale subsidies beschikbaar, waarvan de bedragen en voorwaarden per gemeente en provincie verschillen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een landelijke subsidie die tot maximaal 30% van de investeringskosten in thuisbatterijen dekt.

Door gebruik te maken van deze subsidie, bijvoorbeeld 30% van de jaarlijkse kosten van €400, verlagen we de kosten naar €280 per jaar. Dit betekent dat met subsidies de jaarlijkse besparing oploopt tot €65 (€345,60 – €280). Hierdoor wordt de investering in een thuisbatterij potentieel interessanter, hoewel het de vraag blijft of de besparing voldoende opweegt tegen de initiële investering en inspanning.

Thuisbatterijen: meer dan een financiële investering

Bij het overwegen van een thuisbatterij spelen niet alleen financiële overwegingen een rol, maar ook factoren als controle, onafhankelijkheid en voorbereiding op de toekomst zijn van essentieel belang.

In een wereld waar de energiemarkt continu in beweging is, biedt een thuisbatterij een mate van zekerheid. Met de onvoorspelbaarheid van energieprijzen en geopolitieke instabiliteit, kan de prijs van stroom volgend jaar aanzienlijk hoger zijn dan vandaag. Een thuisbatterij biedt het comfort van onafhankelijkheid, vrij van de grillen van een fluctuerende markt.

De thuisbatterij is ook een uitkomst voor huiseigenaren in gebieden waar de energievoorziening inconsistent of onbetrouwbaar is. Vooral in gebieden waar stroomonderbrekingen frequent voorkomen, biedt een thuisbatterij een betrouwbare backup. Dit draagt niet alleen bij aan het gemak en de zekerheid van huiseigenaren, maar ook aan de duurzaamheid. Door minder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet en meer gebruik te maken van zelfopgewekte energie, vermindert men de CO2-uitstoot aanzienlijk.

Het overwegen van een thuisbatterij gaat dus verder dan enkel de economische berekening. Het is een stap naar een zelfvoorzienende en duurzame levensstijl, die niet alleen goed is voor de portemonnee op de lange termijn, maar ook voor het milieu en de persoonlijke onafhankelijkheid.

Innovatie in thuisbatterijen: Real Current Engineering zet nieuwe standaarden

Nu het goede nieuws:

Het landschap van thuisbatterijen staat aan de vooravond van een significante verandering. Real Current Engineering introduceert in het nieuwe jaar een Deye Hybride Omvormer + 5KW batterij, voor een revolutionaire prijs!

Dit nieuws is een gamechanger voor huiseigenaren die geïnteresseerd zijn in energie-onafhankelijkheid en duurzaamheid. Door de lagere aanschafkosten wordt de drempel voor de investering in een thuisbatterij aanzienlijk verlaagd. Dit maakt het voor een breder publiek toegankelijk om deel te nemen aan de groene energierevolutie.

Deze ontwikkeling kan een belangrijke rol spelen in het versnellen van de transitie naar een duurzamere energiehuishouding, waarbij zelfopgewekte energie een steeds grotere rol gaat spelen.

Hou onze site in de gaten of laat je gegevens achter zodat we je op tijd kunnen informeren.

Conclusie: thuisbatterijen – een toekomstgerichte keuze

De overweging om een thuisbatterij aan te schaffen, balanceert tussen financiële haalbaarheid en de wens naar energieonafhankelijkheid en duurzaamheid. Hoewel de initiële investering en de berekening van de Return on Investment (ROI) complex zijn, met variabele factoren zoals subsidies en energieprijzen, wijst alles erop dat de thuisbatterij meer is dan een financiële investering. Het gaat hier om controle, onafhankelijkheid, en voorbereiding op een toekomst waarin duurzaamheid en zelfvoorziening steeds belangrijker worden.

De fluctuerende energiemarkt en de toenemende behoefte aan duurzame energieoplossingen maken de thuisbatterij tot een aantrekkelijke optie voor velen. Bovendien biedt de technologische vooruitgang, zoals de nieuwe ontwikkelingen van Real Current Engineering, hoop op meer toegankelijke en effectieve oplossingen in de nabije toekomst.

De thuisbatterij vertegenwoordigt dus niet alleen een potentieel financieel voordeel, maar is ook een stap in de richting van een onafhankelijkere en groenere levensstijl. Met de verwachte vooruitgang in technologie en de toenemende beschikbaarheid van subsidies, wordt het steeds realistischer voor een breed publiek om deze technologie te omarmen. In deze context is de thuisbatterij een investering die verder kijkt dan de cijfers, en diep ingrijpt in de manier waarop we denken over en omgaan met energie.

Daarom is het goed nieuw dat Real Current Engineering begin 2024 een Deye Hybride Omvormer + 5KW batterij voor een revolutionaire prijs introduceert. Laat je gegevens achter zodat we je op tijd kunnen informeren.

Deel dit artikel

Stuur mij een vrijblijvende offerte
voor:

Denk je dat een thuisbatterij te duur is? Niet lang meer!

Benieuwd hoeveel je bespaart?

Geïnteresseerd in groene stroom? Doe de zonnepanelen check en ontdek of jouw woning geschikt is en hoeveel je bespaart. 

Gelukt!

U hoort snel van ons